Yönetim ve Disiplin Kurulu

Yönetim ve Disiplin Kurulu
Dr. Öğretim Üyesi Burak ERYILMAZ Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğretim Üyesi Okan Murat DEDE Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Erdal ÜNSALAN Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Feray UĞUR ERDOĞMUŞ Öğretim Üyesi