Covid-19 salgını ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca gerekli kararlar alınarak Üniversite Rektörlüklerine bildirilmiştir.

           Bu kapsamda Yüksekokulumuzun 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı EDE takvimi ve EDE işlemleri gözden geçirilmiş olup, Covid-19 pandemisi nedeniyle öğrencilerimizin gerek işyeri bulma gerekse de karşılaşabilecekleri diğer riskler göz önünde bulundurularak aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

            1. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ders kaydını yapmış ve ders kaydında EDE102 kodlu Endüstriye Dayalı Eğitim dersini seçmiş 1. sınıf öğrencilerimiz stajlarını bu yıl yapmayacaklardır.

            2. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ders kaydını yapmış ve ders kaydında EDE102 kodlu Endüstriye Dayalı Eğitim dersini seçmiş 2. Sınıf ve mezun durumunda olan öğrencilerimiz stajlarını “EDE Ödevi” ile yapacaklardır.

            3. Öğrencilerimizin staj başvurusu için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

            4. “EDE Ödevi” yapacak olan öğrencilerimiz kendi bölümünün EDE Ödevi hazırlama esasları ve dosya formatına göre hazırlayacakları “EDE Ödevini” en geç 17 Temmuz 2020 tarihine kadar danışmanlarına e posta yolu ileteceklerdir.

 

          Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı

               EDE Ödevi Esasları

               EDE Ödevi Değerlendirme Formu

               EDE Ödevi Formatı

          Grafik Tasarım Programı

               EDE Ödevi Esasları

               EDE Ödevi Değerlendirme Formu

               EDE Ödevi Formatı

          Mimari Restorasyon Programı

               EDE Ödevi Esasları

               EDE Ödevi Değerlendirme Formu

               EDE Ödevi Formatı