2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında mazereti sebebiyle ara sınavların bazılarına ve tümüne giremeyen ve mazeret sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerimizin dilekçelerini mazeretlerini gösterir belgeleriyle birlikte 3 Mayıs 2024 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Dilekçe Örneği