Mesut ÇORAK

Amasya Üniversitesi, Tasarım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Elemanları tarafından, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programını tanıtmak, öğrencilerde yeni teknolojilere ve animasyon programlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Serdar Zeren Ortaokulu'nda 10 Ocak 2024’te "Bilgisayar Destekli Animasyon Semineri" etkinliği düzenlenmiştir. Öğretim Görevlisi Mesut Çorak’ın alan deneyimini güncel teorik yaklaşımlarla harmanlayarak paylaştığı bu etkinlik kapsamında öncelikli olarak animasyon tarihi ve animasyon tekniklerinin kısa bir anlatımı yapılmış, ardından 3B animasyon yapım süreci canlı bir uygulama üzerinden gösterilmiştir. Animasyon ile ilgili eğitim olanaklarının ve çalışma alanlarının da anlatıldığı seminerin sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırılmıştır. Bölüm Başkanı, Dr. Öğretim Üyesi Hakan Özcan, öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyen, hayal kurma ve üretme becerilerini pekiştiren bu türde etkinleri sürdürmeyi planladıklarını belirtmiştir. Serdar Zeren Ortaokulu Müdürü Sayın Hami Koyuncu etkinliğin öğrencilerde Bilgisayar Destekli Animasyon yapımına yönelik ilgiyi artırdığını paylaşmış ve Yüksekokul ekibine teşekkürlerini iletmiştir. Yüksekokul Müdür V. Dr. Feyza Aykutlu, teknolojik gelişmelere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu türde etkinliklere devam edilmesinin önemine vurgu yaparken seminerin gerçekleşmesinde görev alan öğretim elemanlarına ve sağladıkları destek için Sayın Hami Koyuncu’ya teşekkürlerini iletmiştir.