Mimari Restorasyon

Programın Amacı

Mimari Restorasyon Programı, mimarlık mesleğinin en önemli alt dallarından biri kabul edilmektedir. Programda ön lisans düzeyinde 4 yarıyıllık (2 yıl) eğitim-öğretim verilerek Restorasyon Teknikeri unvanına sahip elemanlar yetiştirilmektedir.

Restorasyon arkeolojik veya sanat değeri taşıyan bir eserin özgünlüğüne zarar vermeden onu gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan zorunlu müdahalelerdir. Bu eserler, arkeolojik kazılardan elde edilen eserler gibi küçük çaplı olabileceği gibi, daha büyük ölçeklerde bir tarihi yapı, bir cami ya da kent ölçeğinde bir doku bile olabilir. Restorasyon çalışmaları, tarihi ve kültürle ilişkilenen ve dönemini yansıtan bu yapıları ve objeleri çeşitli tekniklerle koruyarak bu kültür varlıklarının gelecekte yaşamalarını sağlar.

Amasya tarihi MÖ.3000’li yıllara kadar uzanan bir şehirdir. Eski Anadolu Devletleri’nden, Pontus İmparatorluğuna, Türk topluluklarından Osmanlı Devleti’ne ve Cumhuriyet Döneminde önemli olaylara ev sahipliği yapan bu kent, tüm bu toplulukların kimliğini yansıtan yapılar ve eserlerle doludur.

Mimari Restorasyon programı ile; Amasya’nın tarihi kimliğinin korunması ve yaşatılmasına yönelik, her türlü eski tarihi binanın restorasyonu, onarımı ve korunması için mimari eserlerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasında ve bu yapıların restorasyon şantiyelerinde görev alacak nitelikli ara elemanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Mimari Restorasyon programında rölöve ve  restorasyon projelerinin hazırlanmasına yönelik mimari çizim teknikleri ile geleneksel el sanatları, yapı ve mimarlık bilgisi içeren dersler okutulur.

Gereken Asgari Nitelikler

Lise mezunu öğrenciler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan aldıkları ilgili puan türüne göre yerleştirilir. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının; alt yapı, alt yapı (inşaat), dekoratif resim, dekoratif sanatlar, iç mekan düzenleme, iç mekân tasarımı, inşaat, inşaat-üst yapı, inşaat teknolojisi, konservasyon, restorasyon, sanat ve tasarım, mobilya ve iç mekân tasarımı, üst yapı, üst yapı-inşaat ve yapı ressamlığı bölümlerinden mezun olanlar, Mimari Restorasyon ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Restorasyon programında okumak isteyen bir kimsenin çizim ve tasarım yeteneğine sahip olması gerekir.

Mezun Olan Öğrencilerin İş İstihdamları

Mimari Restorasyon Programı mezunları “Ön Lisans Diploması’na sahip olarak, "Restorasyon Teknikeri" unvanı almaktadırlar. Mimari Restorasyon programını bitirenler mimari sanat eserlerinin tanımlanması, korunması ve tanıtılması ile ilgili çalışmalar yapar, koruma çalışmalarını projelendirir ve yürütür.

Şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon/konservasyon konularında faaliyet gösteren, Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında, tüm müze ve milli saraylarda, arkeolojik kazı ekiplerinde ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Ayrıca Dikey Geçiş sınavı ile 4 yıllık lisans düzeyinde, Mimarlık, İç mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Eski Çini Onarımları bölümlerine devam edebilmektedirler.

                           Ev                                M2