Grafik Tasarım

Programın Amaçları ve Açılış Gerekçesi

 Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak meslekî eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Özellikle Avrupa Birliğinden ve küreselleşmeden söz ettiğimiz bu günlerde, meslekî eğitim programlarının sektörün eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması çok önemlidir. Bu amaçla yeni pek çok meslek alanında ve dalında eğitim-öğretim programı hazırlanmaktadır. Bu alanlardan birisi de grafik tasarım alanıdır. İnsanın çevreye uyum sağlayabilmesi için sürdürülen plânlı ve plânsız etkinliklerin tümü eğitim olgusunu meydana getirir. İnsanın çevresi ile olan bu etkilenme süreci sonunda oluşan eğitimin temelinde de iletişim yatmaktadır. Dünyadaki iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi, kitle iletişim araçlarının çeşit ve sayı olarak çoğalması, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmaktadır. Özellikle detanıtım ve reklâmınönemini bir kat daha artırmaktadır. Günümüzde artık eğitim, ister örgün isterse yaygın olsun, her alanda farklı nitelikte araçlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. İletişim,grafik tasarımınınvar olma nedenidir. Grafik tasarımı görsel bir iletişim sanatıdır veTasarım BölümününAmasya Üniversitesi Tasarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alması gereken önemli bir tasarım alanıdır.

Tasarım MYO programları dünyadaki teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun mesleklerin uygulamasındaki ara elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Grafik Tasarım Programı, grafik tasarım konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, bilgi çağında kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte, teknik ve estetik yönden eğitilmiş özgün fikir ve grafik tasarımlar üretebilen grafik tasarımcı adayları yetiştirmektir. Ayrıca Grafik Tasarımı Programı, öğrencinin bağımsız, kendi yeteneğini öne çıkaran, çağdaş özelliklere sahip, becerikli, iletişim stratejilerini geliştirebilen, katılımcı ve atılım hamlesi yapabilen, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli ve fark yaratabilen iyi bir tasarımcı, grafiker olarak yetişmesini sağlamaktadır. Ekiple uyumlu çalışabilecek; 2 boyutlu tasarım programlarını kullanmayı ( Adobe Photoshop, Adobe İllustrator, İndesign,..), grafik tasarım ürünlerini tasarlamayı, öğrencilere yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmeyi kavratır.