Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olan veya Devam eden Öğrencilerin Üniversitemizin Kayıt oldukları Fakülte/Yüksekokullara 05.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında Muaf olmak istedikleri derslerle ilgili; Dilekçe, Onaylı Transkript, Onaylı Ders İçerikleri ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru şahsen, posta yoluyla veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır. (Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.) Geç başvurular kabul edilmez.

Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ilgili madde gereği kabul edilmez.

Başvuru Formu için tıklayınız