Tarihçe

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7.maddesi d-2 fıkra gereğince Yükseköğretim Genel Kurulunun 01.03.2013 tarihli toplantısında kurulmasına karar verilmiş ve Mimarlık Fakültesi binasında faaliyetlerine başlamıştır.