Yönetim ve Disiplin Kurulu

Yönetim ve Disiplin Kurulu
Yrd.Doç.Dr.Burak ERYILMAZ Yüksekokul Müdürü
Yrd.Doç.Dr.Selçuk DEMİREZEN Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Doç.Dr.Mehmet KARA Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Erdal ÜNSALAN Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Feray UĞUR ERDOĞMUŞ Öğretim Üyesi