Yönetim ve Disiplin Kurulu

Yönetim ve Disiplin Kurulu
Yrd.Doç.Dr.Burak ERYILMAZ Yüksekokul Müdürü
Yrd.Doç.Dr.Selçuk DEMİREZEN Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr.Okan Murat DEDE Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Erdal ÜNSALAN Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Feray UĞUR ERDOĞMUŞ Öğretim Üyesi