Yüksekokul Kurulu

Tasarım MYO Yüksekokul Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Burak ERYILMAZ Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk DEMİREZEN Yüksekokul Müdür Yardımcısı/Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Aysel GÜNEY TÜRKEÇ Tasarım Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hüseyin Onur ERDEM Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı