KYT-İŞA-648-Akademik Genel Kurul İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-649-Belge Talep İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-650-Danışman Atama İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-651-Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-652-Ders Muafiyet İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-653-Doğrudan Temin Usulüyle Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri İş Akış Şeması

KYT-İŞA-654-Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci

KYT-İŞA-655-Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması

KYT-İŞA-656-Fatura Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması

KYT-İŞA-657-Gelen-Giden Evrak İş Akış Süreci

KYT-İŞA-658-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-659-Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-660-Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-661-Kendi İsteği ile Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-662-Maaş Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması

KYT-İŞA-663-Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci

KYT-İŞA-664-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Alımı İş Akış Süreci

KYT-İŞA-665-Staj İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-666-Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-667-Yüksekokul Disiplin Kurulu işlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-668-Yüksekokul Kurulu İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-669-Yüksekokul Yönetim Kurulu İşlemleri İş Akış Süreci