Araştırma ve Geliştirme Komisyonu
Unvanı Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğretim Üyesi Hakan ÖZCAN Başkan
Öğr. Gör. Mustafa KIRCA Üye
Öğr. Gör. Ayhan KUTLUCA Üye
Öğrenci Temsilcisi Mustafa AYNA Üye

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

GÖREVLERİ:

1) Araştırma-geliştirme kaynaklarının kullanımının izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve üniversite güncel stratejik planı referans alınarak belirlenmiş olan stratejilere ve hedeflere ulaşılma derecesinin değerlendirilmesi,

2) Araştırma-geliştirme etkinliklerinin ve projelerinin dönem sonunda Yüksekokul araştırma-geliştirme komisyonu tarafından hazırlanması ve komisyonda görüşülmesi,

3) Yüksekokulun araştırma-geliştirme kaynaklarının yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği hususlarında çalışmaların yapılması,

4) İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma-geliştirme ile ilgili iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması,

5) Yüksekokul öğretim üyeleri tarafından araştırma, geliştirme alanlarında gerçekleştirilmiş akademik/bilimsel çalışmalar doğrultusunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve araştırma-geliştirme performansının artırılması için bu veriler ışığında önerilerde bulunulması.

 

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Toplantıları