Eğitim-Öğretim Komisyonu
Unvanı Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Ömer AYDIN Başkan
Öğr. Gör. Hüseyin Onur ERDEM Üye
Öğr. Gör. Dr. Mikail Doğuş KARAKAŞ Üye
Hemşire Ahmet ÖZER Üye
Öğrenci Temsilcisi Çağla OYANIK Üye

 

EGİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

GÖREVLERİ:

1) Yüksekokulun Eğitim-öğretim programlarını mevzuat ve akademik uygulamalar açısından incelemek ve raporlar hazırlamak.

2) Önlisans eğitim-öğretim programlarına bağlı olarak, yarıyıl esaslı görevlendirmelerde, Yüksekokul öğretim elemanlarından etkin bir şekilde yararlanılması amacına yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak ve önerilerde bulunmak.

3) Gerekli hallerde, diğer Yüksekokulların eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapmak ve fikir alış-verişinde bulunmak.

4) Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu konuda görüş hazırlamak.

5) Kuruluş amacı doğrultusunda akademik kurul ve Müdüre danışmanlık yapmak.

6) Akademik kurul ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Eğitim-Öğretim Komisyonu Toplantıları