Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
Unvanı Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Dr. Feyza AYKUTLU Başkan
Öğr. Gör. Mesut ÇORAK Üye
Öğr. Gör. Lale YILMAZ Üye
Yüksekokul Sekreteri Abdullah HORPAN Üye
Bilgisayar İşletmeni Bahar TEZCAN Üye
Öğrenci Temsilcisi Gizem KETEN Üye

  

KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

GÖREVLERİ:

1) Yüksekokul Özdeğerlendirme Raporu ve gerekli durumlarda Ara Raporu’nun hazırlanması

2) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek Komisyonlarının belirlenmesi ve Yüksekokul/Bölüm Kurulu'na teklif edilmesi.

3)Ölçme Değerlendirme Komisyonu, Sürekli İyileştirme Komisyonu ve Toplumsal Katkı Komisyonlarının akreditasyon süreci doğrultusunda yönlendirilmesi, çalışmaların koordinasyonunun Sağlanması.

4)Ölçme Değerlendirme Komisyonu, Sürekli İyileştirme Komisyonu ve Toplumsal Katkı Komisyonlarından raporların dönemsel olarak alınması, akreditasyon ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirilmesi ve arşivlenmesi.

5) YÖKAK tarafından yapılacak Bölüm inceleme ve değerlendirme ziyaretinin organize edilmesi

6) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan doküman ve malzemelerin koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması.

7) Akreditasyon çalışmalarında yeni bilgi toplama ihtiyaçlarının belirlenmesi.

8) Akreditasyon çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi.

 

Kalite ve Akreditasyon Komisyon Toplantıları