Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Unvanı Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Tayfur ÇİĞDEM Başkan
Öğr. Gör. Dr. Mikail Doğuş KARAKAŞ Üye
Öğr. Gör. Muhammed Murat GÜMÜŞ Üye
Öğr. Gör. Ayhan KUTLUCA Üye
Öğr. Gör. Lale YILMAZ Üye
Öğr. Gör. Mustafa KIRCA Üye

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

GÖREVLERİ:

1)Yüksekokul faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemlerin geliştirilerek uygulanması,

2) Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, önlisans müfredatında yer alan derslerin program çıktılarına olan katkı oranlarının belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması ve ayrıca hazırlanan raporların her dönem sonunda Yüksekokul Kalite ve Akreditasyon Komisyonu'na sunulması,

3) Öğrenci ders değerlendirme anketi, mezun anketi vb. çalışmaların sanal (internet, web, AKSİS vb.) ortamda yapılabilmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarının yapılması,

4) Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması,

5) İstatistiklerin dönemsel olarak belirlenmesi ve raporlanmasının yapılması,

6) Önlisans öğrencilerinin üniversite giriş sınavı derecelerinin izlenmesi ve ilgili komisyonlarla paylaşılması,

7) Lisans eğitimine yönelen öğrencilerin ALES, YÖKDİL, YDS vb. derecelerinin izlenmesi,

8) Yüksekokul ders ve uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesinde uygulanan düzenlerin izlenmesi, daha iyi sınav ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi ve program çıktılarına katkı oranlarının ölçülmesi,

9) Sınavlar öncesi sınav soruları ve cevap anahtarlarının kontrol edilmesi, sınav sonuçlarının ilgili öğretim elemanlarından geri bildirim alınarak değerlendirilmesi ve soruların geçerliliğine ilişkin gerekli düzenlemenin yapılmasının sağlanması,

10) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Yüksekokul Kalite ve Akreditasyon Komisyonu'na sunulması.

 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyon Toplantıları