Sürekli İyileştirme Komisyonu
Unvanı Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğretim Üyesi Hakan ÖZCAN Başkan
Öğr. Gör. H. Onur ERDEM Üye
Öğr. Gör. Ömer AYDIN Üye
Yüksekokul Sekreteri Abdullah HORPAN Üye
Öğrenci Temsilcisi Ahmet Mustafa TÜZÜN Üye

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

GÖREVLERİ:

1. Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması,

2. Öğrenci-danışman iletişim sürecine göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirme önerilerinin alınması,

3. Bölüm çıktılarına göre program çıktılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

4. Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb.) değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi,

5. Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi,

6. Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrenci toplantılarının yapılması ve iyileştirme önerilerinin alınması,

7. Yüksekokul altyapı koşullarının belirlenmesi (envanterin oluşturulması), eğitim-öğretim altyapısına ilişkin (araç, gereç, laboratuvar ve derslik gibi) ihtiyaçların belirlenmesi,

8. Altyapının iyileştirilmesine yönelik öneriler içeren raporların hazırlanması,

9. Kütüphane olanaklarının, bilişim sistemlerinin geliştirilmesiyle kullanımının artırılması,

10. Yüksekokul bahçesinin eğitim-öğretim amaçlarına göre eksikliklerinin tespit edilmesi,

11. Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Yüksekokul Kalite ve Akreditasyon Komisyonu'na sunulması,

12. Belirlenen iyileştirme alanlarının Yüksekokul yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklif edilmesi.

 

Sürekli İyileştirme Komisyon Toplantıları