Akademik Personel

Ad Soyad : Selçuk DEMİREZEN
Fakülte : Tasarım MYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
E-Posta : sdemirezen@amasya.edu.tr
Dahili : 1762
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ

 

1.      Adı Soyadı: Selçuk DEMİREZEN

2.      Doğum Tarihi: 23.05.1977

3.      Unvanı: Yrd.Doç.Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi

1999

Y. Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

Gazi Üniversitesi

2001

Doktora

Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

Gazi Üniversitesi

2010

Doktora

Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

2010

 

YABANCI DİLİ       : İNGİLİZCE

PUANI                       :  81,25

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2016

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      6.2.  Doktora Tezleri

 

7.     Yayınlar

      A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

A1. Demirezen, S. and Altındal, Ş., "On the temperature dependent profile of interface states and series resistance characteristics in (Ni/Au)/Al0.22Ga0.78N/AlN/GaN heterostructures” Physica B, 405: 1130–1138 (2010).

A2.Demirezen,S. and Altındal, Ş., “Possible current-transport mechanisms in the (Ni/Au)/Al0.22Ga0.78N/AlN/GaN Schottky barrier diodes at the wide temperature range” Current Applied Physics, 10: 1188–1195 (2010).

A3. Lisesivdin, S. B., Demirezen, S., Caliskan, M. D., Yildiz, A., Kasap, M., Ozcelik, S. and Ozbay, E., “Growth parameters investigation of Al0.25Ga0.75N/GaN/AlN heterostructures with Hall Effect Measurements” Semicond. Sci. Technol., 23 (9): 095008 (7pp) (2008).

A4. Demirezen, S., Altındal, Ş., Özçelik, S. and Özbay, E., “On the interface states and series resistance profiles of (Ni/Au)–Al0.22Ga0.78N/AlN/GaN heterostructures before and after 60Co (γ-ray) irradiation”, Radiation Effects & Defects in Solids: Incorporating Plasma Science & Plasma Technology, 165 (12) (2010) pp.920-929.

A5. Demirezen, S., Altındal, Ş., Özelik, S., Özbay, E., "On the profile of frequency and voltage dependent interface states and series resistance in (Ni/Au)/Al0.22Ga0.78N/AlN/GaN heterostructures by using current-voltage (I-V) and admittance spectroscopy methods", Microelectronics Reliability 51 (2011) pp. 2153-2162.

A6. Demirezen, S., Sönmez, Z., Aydemir, U., Altındal, Ş., "Effect Of Series Resistance And Interface States On The I-V, C-V And G/W-V Characteristics In Au/ Bi-Doped Polyvinyl Alcohol (PVA)/N-Si Schottky Barrier Diodes At Room Temperature", Current Applied Physics, 12 (2012) pp. 266-272

A7. Demirezen, S.,  Altındal, Ş., Uslu, İ. "Two diodes model and illumination effect on the forward and reverse bias I-V and C-V characteristics of Au/PVA (Bi-doped)/n-Si photodiode at room temperature" Current Applied Physics 13 (2013) 53-59

A8. I.M. Afandiyeva , S. Demirezen, Ş. Altındal, " Temperature dependence of forward and reverse bias current–voltage characteristics in Al–TiW–PtSi/n-Si Schottky barrier diodes with the amorphous diffusion barrier" Journal of Alloys and Compounds 552 (2013) 423–429.

A9.  Selçuk Demirezen " Frequency- and voltage-dependent dielectric properties and electrical conductivity of Au/PVA (Bi-doped)/n-Si Schottky barrier diodes at room temperature"Applied Physics A, 112 (4)(2013) 827-833.

A10. E. Özavcı, S. Demirezen, U. Aydemir, Ş. Altındal, " A Detailed Study on Current-Voltage Characteristics of Au/n-GaAs in Wide Temperature Range" Sensors & Actuators: A. Physical  194 (2013) 259-268.

A11. S. Demirezen, R. Yağbasan, "7E modelinin öğrencilerin kavramsal başarılarına, kavram yanılgılarını gidermedeki yeterliliğine ve kalıcılığa etkisi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H. U. Journal of Education), 28(2), 132-151 [2013]. 

A12. A. Kaya, Ö. Vural, H. Tecimer, S. Demirezen, S. Altındal, "Frequency and voltage dependence of dielectric properties and electric modulus in Au/PVC+TCNQ/p-Si structure at room temperature", Current Applied Physics 14 (2014) 322-330. 

A13. S. Demirezen, E. Özavcı, Ş. Altındal, "The effect of frequency and temperature on capacitance/conductance–voltage (C/G–V) characteristics of Au/n-GaAs Schottky barrier diodes (SBDs)", Materials Science in Semiconductor Processing 23 (2014) 1–6. 

A14. A. Kaya, S. Demirezen, H. Tecimer, S. Altındal," Temperature and Voltage Effect on Barrier Height and Ideality Factor in Au/PVC + TCNQ/p-Si Structures" Advances in Polymer Technology 33 (2014) 21442.

A15. S. Demirezen, A. Kaya, Ö. Vural, Ş. Altındal, “The Effect of Mo-doped PVC+TCNQ Interfacial Layer on the Electrical Properties of Au/PVC+TCNQ/p-Si Structures at Room Temperature “ Materials Science in Semiconductor Processing, 33(2015)140–148.

A16. A. Kaya, S. Alialy, S. Demirezen, M. Balbaşı, S.A. Yerişkin, A. Aytimur, “The investigation of dielectric properties and ac conductivity of Au/GO-doped PrBaCoO nanoceramic/n-Si capacitors using impedance spectroscopy method” Ceramics International 42 (2) (2016), 3322-3329.

A17. S. Demirezen, A. Kaya, SA. Yerişkin, M. Balbaşı, İ Uslu “Frequency and voltage dependent profile of dielectric properties, electric modulus and ac electrical conductivity in the PrBaCoO nanofiber capacitors” Results in Physics 6(2016), 180-185.

A18. SA Yerişkin, M Balbaşı, S Demirezen “Temperature and voltage dependence of barrier height and ideality factor in Au/0.07 graphene-doped PVA/n-Si structures” Indian Journal of Physics, 1-10(2017).

A19.S Demirezen, A Kaya, Ş Altındal, İ Uslu “The energy density distribution profile of interface traps and their relaxation times and capture cross sections of Au/GO-doped PrBaCoO nanoceramic/n-Si capacitors at room temperature” Polymer Bulletin, 1-17(2017).

A20. EE Tanrıkulu, S Demirezen, Ş Altındal, İ Uslu “Analysis of electrical characteristics and conduction mechanisms in the Al/(% 7 Zn-doped PVA)/p-Si (MPS) structure at room temperature” Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 1-13(2017).

 

B. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

C.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan   bildiriler

D.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

F1. Demirezen S. ve Yağbasan R. (2008). Ortaöğretim 11. Sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının üç aşamalı test ile tespit edilmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

G.  Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

H. Diğer yayınlar

 • 8.    Projeler

  9.  İdari Görevler

 • Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı (2016 –)   

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

 1. TÜBİTAK uluslararası yayın teşvik ödülü                        2008, 2009, 2011, 2012, 2013

12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

13. Yayın Hakemliği

 1. Applied Physics A
 2. Advances in Polymer Technology
 3. Current Applied Physics
 4. Journal of Applied Polymer Science
 5. Journal of Alloys and Compounds
 6. Materials Science in Semiconductor Processing
 7. Microelectronic Reliabilities