Tasarım MYO Yüksekokul Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Burak ERYILMAZ Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Feray Uğur ERDOĞMUŞ Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Uğur Ferhat ERMİŞ Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Aysel GÜNEY TÜRKEÇ Tasarım Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hüseyin Onur ERDEM Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı