Tasarım MYO Yüksekokul Kurulu
Öğr. Gör. Dr. Feyza AYKUTLU Yüksekokul Müdürü V.
Öğr. Gör. Lale YILMAZ Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Mesut ÇORAK Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Ömer AYDIN Tasarım Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZCAN Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
 Öğr. Gör. Hüseyin Onur ERDEM  Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı